NERISA – an Arctic Food Cluster

18/02/2019

Fødevarebranchen befinder sig i et spændende krydsfelt mellem produktion, innovation, sundhed, forskning, iværksætteri, kultur og turisme. Fødevarer og madoplevelser kan således fungere som vækstdriver inden for mange områder, og på tværs af brancher. Netop dette potentiale har fået Sermersooq Business Council til at tage det første spadestik til en fødevareklynge. En klynge defineres ved, at en gruppe af virksomheder slår sig sammen med andre relevante aktører, deriblandt forsknings- og uddannelsesinstitutioner, for at styrke innovation, vækst og produktivitet. 

 

”I Sermersooq Business Council er fødevarer et strategisk fokusområde, og vi anvender klyngeudvikling som et erhvervsudviklende redskab, hvilket først og fremmest indebærer, et fokus på at få virksomheder til at samarbejde med hinanden, og realisere mål i fællesskab.”

- Rune Fridorff-Hansen, Direktør i Sermersooq Business Council

 

Fødevareklyngen får nyt liv

I september 2018 blev Anne Nivíka Grødem ansat af Sermersooq Business Council som projektleder af fødevareklyngen. Anne Nivíka har således til opgave at drive og udvikle fødevareklyngen, ved at skabe platforme for samarbejde, og igangsætte forskellige typer af aktiviteter. Fødevareklyngens medlemmer mødes 4 gange om året, og de primære aktiviteter består i matchmaking, vidensdeling, samarbejdsprojekter, formidling og synlighed. Der tages fat på udfordringerne og potentialet i branchen, og der arbejdes med de emner som fylder mest hos medlemmerne. 

For nyligt havde fødevareklyngen sit første møde i 2019, og her blev klyngens nye navn besluttet: ”NERISA - an Arctic Food Cluster”. I første omgang fokuseres der på de lavt-hængende frugter og lokale kræfter. Det er dog NERISA’s vision, at klyngen skal have et nationalt og internationalt fokus på sigt, deraf navnet. 

 

”NERISA giver mig adgang til et netværk af folk med interesse for grønlandske fødevareemner. Det giver indsigt i hvilke muligheder og udfordringer der er på fødevareområdet, samt en øget indsigt i den store efterspørgsel der er på grønlandske fødevarer.”

- Nikoline Ziemer, Royal Greenland-repræsentant i NERISA

 

Påvirkning af rammevilkårene i fødevarebranchen

NERISA’s medlemmer er meget optaget af de barrierer som madiværksættere oplever, når de ønsker at omsætte idé til forretning. Én af de barrierer som er blevet identificeret er fødevarelovgivningen, der i dag gør det vanskeligt at starte small-scale fødevareproduktioner eller tilbyde madoplevelser til turister. 

NERISA har igennem en positiv dialog med Departementet for Erhverv & Energi, og Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug, fået mulighed for at komme med anbefalinger til revideringen af fødevarelovgivningen.  

 

”NERISA har gennemslagskraft fordi vores medlemmer repræsenterer en så bred vifte af brancher, der samles om et bestemt mål. Invitationen til at komme med anbefalinger til fødevarelovgivningen, er et godt eksempel på hvordan vi kan fungere som katalysator, og skabe nødvendige forandringer med erhvervsfremmende effekt.”

- Anne Nivíka Grødem, Projektleder 

 

NERISA er ikke kun for særligt udvalgte. Alle der har lyst til at bidrage er velkomne.

Har du lyst til at vide mere om NERISA’s arbejde, kan du læse det seneste nyhedsbrev her: issuu.com/business.gl/docs/f_devareklyngen_12-2018 eller kontakte projektleder; Anne Nivíka Grødem på tlf. 560282, e-mail: nivika@business.gl

Relaterede nyheder

Søg på siden