Turisme

Turisme er et af Sermersooq Business Counicils fokusområder, og destinationsudvikling og branding har høj prioritet. SBC beskæftiger sig med turismeudvikling i Nuuk og Paamiut. 

 

Kontakt Destination East Greenland for nærmere information om indsatser på Østkysten.

 

Colourful Nuuk

SBC, Visit Greenland og Nuuks lokale turistaktører opbygger i samarbejde citybrandet Colourful Nuuk. Brandet er med til at skabe en fælles identitet for Nuuk som turistdestination ved national og international markedsføring. Læs mere på www.colourfulnuuk.com

 

Aktørsamarbejde

SBC udvikler turismeerhvervet gennem løbende dialog med lokale turistaktører, institutioner og nationale og internationale samarbejdsparter. SBC faciliterer kontakt og samarbejde til lokale turistaktører om den forsatte udvikling af destination Colourful Nuuk.

Søg på siden