Råstoffer

Grønland har et stort uudnyttet potentiale inden for råstoffer, og landet er rigt på naturressourcer i både have og fjelde. SBC fokuserer på at videreudvikling kompetencerne hos det lokale erhvervsliv, så denne er opdateret med udviklingen inden for råstofbranchen. 

 

Råstofklynge

SBC bygger bro mellem grønlandske og internationale virksomheder gennem deltagelse i råstofklyngen Arctic Cluster of Raw Material, hvor ny viden deles i netværket.  SBC samler også viden ved at deltage på internationale råstofmesser, som Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), der er blandt de største af verdens messer i råstofbranchen. Læs mere på www.ACRM.dk og www.pdac.ca

 

Train the Trainer

SBC deler informationer og know-how med lokale interessenter og virksomheder gennem Train the Trainer-programmet. SBC kan yde rådgivning om implementering af f.eks. sikkerhedsstandarder og lignende til virksomheder, der ønsker at deltage i råstofrelaterede opgaver. 

 

Småskala projekter

Småskalaordningen giver personer med fast tilknytning til Grønland mulighed for licens. Denne licens giver tilladelse til aktiviteter, såsom indsamling, brydning, forarbejdning og salg af smykkestene og andre mineraler inden for det areal, licensen omfatter. Småskalatilladelse er forbeholdt projekter med en årlige indtjening under 100.000 kr. Læs mere på www.sullissivik.gl 

 

Rubinmine i Qeqertarsuatsiaat

I 2015 startede True North Gems Greenland en rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat. I den forbindelse bestod SBC med ny-indretning af et slibeværksted i Qeqertarsuatsiaat. Værkstedet er blevet istandsat og har fået nye slibemaskiner til slibning af rubiner og andre former for smykkesten. True North Gem gennemfører kurser i slibeværkstedet, så du kan blive oplært i facetslibning.

Søg på siden